Afklaring, forandring og nye måder at handle på

Livet kan i perioder være uoverskueligt for os alle. Vi kan opleve, at vi sidder fast, og måske har vi svært ved at mærke, hvilken vej vi skal gå. Vi kan også være nysgerrige på meningen med livet, eller hvem vi dybest set er.

Her kan terapi være en god støtte.

Det gælder også, når vi står over for helt almindelige følelsesmæssige udfordringer som f.eks. tristhed, manglende selvværd og selvtillid, sorg, meningsløshed, stress, udbrændthed, ensomhed, manglende energi.

Ligeledes møder vi livskriser på vores vej, det kan være i forbindelse med sygdom, skilsmisse, afskedigelse, børn der flytter hjemmefra eller pensionsalderen der nærmer sig. Livskriser er ikke noget vi vælger til og fra. De er en del af livet. Livskriser kan fylde meget på mange planer. De opstår ofte i samspil med andre mennesker og de valg vi tager eller ikke tager. Håndterer vi ikke livskrisen, kan det føre til angst og depression. Når vi gennemlever krisen, får vi lov til at mærke, at vi er stærkere efterfølgende. Ligeledes kan livskrisen føre til forandring og udvikling, og nye måder at se verden på. Her kan vi alle få brug for et neutralt rum til at dele vores tanker og følelser.


Terapien foregår i trygge rammer tæt på Hellerup Station, og som noget nyt tilbyder jeg også gå-terapi.

Der er dokumentation for at udendørs gåture mindsker stress, depression og forbedrer humøret. Derfor kan gåture og frisk luft være effektive i terapien. Selvom gåturen finder sted i andre rammer end traditionel terapi, er den stadig et terapeutisk rum, hvor vi trygt og koncentreret arbejder med de problematikker, som du ønsker.

Afhængig af hvad du gerne vil arbejde med, vil du blive støttet til at få afklaring, forandring og nye måder at handle på. Det gør vi sammen via samtaleterapi med opmærksomhed på din krop og dit åndedræt.

Klient, 78 år

Da jeg havde gået hos Lene i omkring 9 mdr. sagde min datter til mig, at hun synes, jeg skulle sige til Lene, at det gavnede mig at gå hos hende, fordi jeg var blevet bedre til at rumme min datter, når hun har det svært. Forleden dag lavede Lene en øvelse med mig, fordi jeg havde sagt til hende, at jeg havde følt mig fortabt. Det var, som den lille øvelse, formåede at give mig en følelse af kærlighed og tryghed.

Klient, 48 år

Lene er en meget varm, rummelig og rolig person med et fint overblik og humor. Som klient oplever jeg, at det er vigtigt for mig at møde en terapeut, der kan sparre og som intellektuelt kan matche og forstå, hvor jeg er, hvad jeg kommer fra og som udstråler at have styr på tingene, samtidig med at være varm, rolig og forstående.